top of page
UIL.png
Ung Idrettsleder: Image

Verdiskapende og positivt for deltakerne, lokale idrettslag og nærmiljøet!

UIL  er et frivillig ledertreningsprogram for ungdom mellom 17 og 25 år.

163649934_770539053867008_55460649120202

HVORDAN DET FUNGERER

Ungdommene som er med på programmet møtes en gang i måneden, i tillegg til at de også bidrar med frivillig innsats i sitt lokale idrettslag. Deltakerne fårogså tilbud om inntektsgivende arbeid og erfaring på idrettsfestivalene Idrett for alle arrangerer for barn og unge, i ferier gjennom hele året.

Gjennom programmet kan ungdom lære, utforske, erfare, bidra som frivillig, bygge CV,  samt få attest og gode referanser. Alle blir i tillegg sertifiserte aktivitetsledere i den idretten de selv velger..


Idrett for alle stiller med frivillige som bidrar med erfaringskunnskap innenfor de ulike temaene i programmet.

163749455_189812796002638_15433267782932

OM PROGRAMMET

UIL  er et program, som ledes av den ideelle organisasjonen Idrett for alle, i samarbeid med lokale idrettslag og ulike særforbund i NIF. UIL styrker lokal ungdoms kompetanse og fremtidsutsikter, samt gjør dem rustet til å bli positive bidragsytere og gode rollemodeller i sitt nærmiljø og idrettslag.

163617120_450019926337918_63875860705069

MODULER

Programmet består av 10 moduler som går over et helt år.


Temaer i programmet:

1. Lederskap og hvordan være en god rollemodell

2. Aktivitetsplanlegging

3. Hvordan holde lage aktiviteter

4. Presentasjonsteknikk

5. Evaluering av aktiviteter

6. Arrangementsplanlegging

7. Gjennomføring av arrangementer

8. Hvordan jobbe med idrett videre

9. Førstehjelp

10. Sertifisert aktivitetsleder-kurs, idrettsnivå 0 kurs

163573951_1327105431016180_3253162536843

DETTE FÅR DELTAKERNE GJENNOM UIL

  • Månedlige workshops der vi jobber med de ulike temaene.

  • Erfaring innen frivillig arbeid ved å bidra frivillig på forskjellige tiltak i ditt nærmiljø, samt ved å lage, planlegge og gjennomføre egne arrangementer hvert år.

  • Aktivitetslederkurs innenfor ulike idretter

  • Relevant erfaring og bra CV

  • Ved gjennomført kurs får deltakerne attest, referanse og mulighet til å bli med videre i UILs alumnigruppe (nettverksgruppe med tidligere deltakere fra programmet).

  • En arena til å utforske sine egne ressurser i samspill med andre, bli kjent med andre ungdommer og bygge nye nettverk.

  • God veiledning fra våre seniortrenere

Ung Idrettsleder: News
bottom of page