top of page

Hva vi gjør

Behind the Action

IDRETT FOR ALLE er en ny støtteorganisasjon fordi idrettslag i de fattigere områdene i Oslo ikke har tid og regresser til å fokusere på å holde barna fokusert på fremtidig aktivitet

Vi jobber med fokus på idrettsglede og alderstilpassede treningsfasiliteter  for et bredt spekter av idretter, og vil samarbeide med Miljødirektoratet og Oslo Idrettskrets for å legge til rette for flere aktiviteter i fremtiden.Vi samarbeider tett med distriktet, forebyggende avdeling på politistasjonen, miljøarbeidere lokale klubber og lokale skoler, for å sikre at lokale barn og ungei  våre målområder  har et bedre aktivitetstilbud og et positivt samlingspunkt  ,hvor de kan oppleve tilhørighetog mestring.


Vi ønsker et tett samarbeid med skoler i lokalsamfunnet for å best mulig nå ut til så mange barn som mulig og tilpasse tilbudet til lokalsamfunnets ønsker/behov.


Vi ønsker å gjøre terskelen for å bli med i våre aktiviteter så lavt som mulig, så vi når så mange som mulig og spesielt de som trenger det mest.


Gjennom vårt samarbeid med school håper å aktivere sine elever mer både under og etter skolen, og styrke identiteten til lokalsamfunnet.


Å ha våre kontorer i det målrettede området holder oss nær handlingen. Dette gjør oss lett tilgjengelige med barna, skolene og de lokale idrettslagene i området.

Om Oss: Bio
bottom of page